• Daglig registreres og anonymiseres mere end 600.000.000 mobilsignaler til 3's netværk i Danmark

 • De anonymiserede og aggregerede mobilsignaler omsættes til mobilitetsbevægelser ved hjælp af Data Science

 • Vores analyser gøres repræsentative for hele Danmark og leveret i dashboards og rapporter

 • Et digital og skalérbart alternativ

  Vores indsigter er født digitalt, hvilket giver mulighed for at bearbejde og reagere på data i realtid. I dag ser vi, at data ofte indsamles manuelt ved spørgeskema eller interviews evt. suppleret af sensordata for et afgrænset geografisk område, hvilket begrænser omfanget af data der kan indsamles.

 • Flere fordele med mobilitetsdata

  Vores mobilitetsdata er ikke begrænset af et geografisk område, og vi kan udlede tendenser og adfærd, som kan omsættes til specifikke karakteristika. Vi kan fx fange dem der pendler til arbejde med bil, ligesom vi kan identificere dem som tager toget.
  Skal vi have flere pendlere over i toget, må vi først og fremmest forstå transportbehovet.

 • Matrix er udviklet af vores partner Teralytics og er en platform som giver dig mulighed for at se, hvordan folk rejser på tværs af danmark, og forstå, hvordan dette kan ændre sig i løbet af dagen, hverdage til weekender, sæson til sæson, år efter år.

  Læs mere her 
 • Pinpoint er et helt nyt og innovativt værktøj som gør det nemmere at evaluere events, sport- og kulturarrangementer.

  Hvor mange deltog, hvor kom de fra, hvor lang tid blev de? Pinpoint giver dig svaret.

  Læs mere om PinPoint 
 • Til jer der har brug for noget andet, leverer vi også skræddersyet løsninger som tilpasses lige netop jeres behov og ønsker.

  Kontakt os for at høre mere omkring hvad jeres muligheder er ved at benytte vores kontaktformular.

  Kontakt os 

Pinpoint - Det perfekte værktøj for turisme- og eventanalyser

Detaljeret oversigt over besøgstyper
Forstå sammensætningen af de forskellige besøgstyper

Kend jeres publikum
En bedre forståelse af hvor jeres besøgende kommer fra og deres karakteriska

Øget effektivitet
Tag data drevet beslutninger baseret på repræsentative mobilitetsindsigter

Læs mere om Turisme & Events
 • Lyder ovenstående interessant ? Har du brug for at vide mere? Skriv til 3insights@3.dk

 • I initiativet ’Vestkysten viser vej’ har 3 leveret et skræddersyet turisme-dashboard, som skal give indblik i de besøgendes adfærd på den jyske vestkyst. Disse indsigter, i besøgendes adfærd, gør det muligt for Realdania at evaluere sine indsatser i den filantropiske afdeling.

 • Leverancen til Femern A/S er blevet til for bedre at forstå den internationale trafik over Storebæltsbroen. Manuelle undersøgelser og modellering opnåede ikke tilstrækkelige resultater, så mobilitetsdata fra 3insights blev erhvervet til valideringsformål.

1 af 2
 • CKDelta designer og laboratorietester innovative løsninger til virksomheder ved at bruge forskellige og uovertrufne datasæt fra CK Hutchison herunder 3insights.

  CKDelta optimerer løsninger gennem løbende analyser for at sikre målbar effekter på virksomhedens præstation.

 • Teralytics mission er at transformere, hvordan folks rejser planlægges, drives og redegøres for. Ved at bruge big data og avanceret machine learning til at nå frem til transformative indsigter, hjælper de os med at skabe bæredygtige mobilitetsløsninger, der fungerer for alle, nu og i fremtiden.

 • Will & Agency står for en ny tilgang til bedre at forstå, og påvirke, menneskelig adfærd gennem data og indsigter. Deres metode tager bl.a. udgangspunkt i AI analyser, kvalitative antropologiske teknikker og mobil etnografi, som samlet set skaber et bedre beslutningsgrundlag ved at give et overblik over markeder og meninger, samt dyb indsigt i motivation og adfærd.

FAQ

Hvad er 3insights?

Med sikkerheden i højsædet leverer 3insights anonymiserede og grupperede
datagrundlag
, der kan give værdiskabende indsigter i bevægelsesmønstrene i
Danmark. Dermed får 3insights samarbejdspartnere bedre muligheder for at træffe
kvalificerede beslutninger på baggrund af et oplyst datagrundlag til gavn for
indbygger, virksomheder og samfundet i Danmark.

Hvorfor er 3insights sat i verden?

Vores rolle er at erstatte nogle af de konventionelle optællingssystemer,
der hidtil er brugt mere eller mindre præcist. Det anonymiserede og grupperede
datagrundlag i 3insights skal anvendes til at træffe kvalificerede og oplyste
beslutninger i samfundet. 3insights kan bl.a. anvendes til at forbedre
brugeroplevelsen – eksempelvis i forbindelse med infrastrukturprojekter der
skal gøre transporten rundt om i landet mere hensigtsmæssig med fokus på
transporttider og klimabelastning eller inden for oplevelses/turismeøkonomi og
i mange andre brancher.

Hvad er Pinpoint?

Pinpoint er en ny og spændende applikation, der kan bruges i forbindelse med publikum- og eventanalyser og er et spændende alternativ til traditionelle dataindsamlingsmetoder. Applikationen giver brugeren mulighed for at vælge et geografisk område og en periode for at forstå antallet af besøgende der besøger området. Rapporten leveres samme dag og kan downloades i en interaktiv infografik eller som csv. fil.

Er det muligt at identificere eller overvåge adfærd fra en 3kunde?

Alle registreringer til vores antennepositioner bliver anonymiseret og grupperet, således at man ikke kan se, hvilke kunder det drejer sig om. Vores analyser viser eksempelvis kun, hvor mange der bevæger sig fra A til B på et givent tidspunkt – men ikke hvem der bevæger sig fra A til B.

Lever I op til GDPR-reglerne?

Da alle registreringer er anonymiserede og samlet i et stort datasæt, så er vores analyser og løsninger ikke omfattet af reglerne for GDPR. Vores løsninger er baseret på statistik omkring mobilitet.

GDPR eller personsdataforordningen er rettet mod hver enkelt borger i EU og går kort fortalt ud på, at beskytte EU-borgernes ret til privatliv. Registreringerne er som sagt anonymiserede og aggregeret og kan altså ikke føres tilbage til enkeltpersoner, og dermed ikke omfattet af GDPR-lovgivningen.
På trods af, at al data er anonymiseret, så arbejder vi dog stadig med en række af principperne fra GDPR-lovgivningen – såsom dataminimering, der sikrer at vi
ikke bare indsamler data, for at gøre det.

Kontakt os for at høre mere