• Vejen til CO2 neutralitet

  Vi står over for en grøn omstilling, der kræver radikale forandringer på tværs af samfundet og vi skal udnytte de teknologier som er til rådighed, for at kunne vælge de bedste og mest virksomme løsninger. Vores valg bør baseres på viden som har tyngde, nøjagtighed og som kan skaleres på tværs af sektorer og projekter.

 • Strategisk placering af ladestandere

  Et område, der for alvor er slået igennem de seneste år, er salget af elbiler, og det stiller store krav til udrulning af ladestandere, samt intelligent kapacitetsudnyttelse. Med vores indsigt i mobilitet for hele Danmark kan vi hjælpe virksomheder og offentlige organisationer med at identificere de mest ideelle lokationer for fremtidens ladestationer og forudsige forbrugsmønstre.

 • Indsatser dér hvor det giver mening

  Med Mobilitetsindsigter åbner vi døren for helt nye forretningsmuligheder. Det kan ændre måden, vi træffer beslutninger på, ved at give en dybere forståelse af menneskelig mobilitet og ved at omdanne usynligt og ukendt potentiale til synlige og meningsfulde indsatser.

 • Matrix - Origin/Destination Platform

  Ved hjælp af værktøjer som Matrix, som er udviklet af vores samarbejdspartner Teralytics, kan vi skabe bedre sammenhæng mellem mobilitet og transportmønstre. Matrix er et intuitivt værktøj, som giver omgående indsigt og svar på transportmønstre og vaner. Her kan I identificere trængsel, forbedre rutevalg og transporttider, reducere kulstofudslip, optimere jeres udrulning af ladestander-placeringer, korridoranalyser og rejselængder, som dermed giver en bedre rejse for alle.

 • Teknologien er baseret på Origin/Destination rejsemønstre som udledes fra netværksdata vi får fra de master, som mobiltelefonerne kobler op på under en rejse. Data er anonymiseret og grupperet, således at I ser på rejsemønstre for grupper af mennesker, og det ikke er muligt at føre data tilbage til enkelte individ.

 • Projektet omkring Femern A/S er blevet til for bedre at forstå den internationale trafik over Storebæltsbroen.​ Manuelle undersøgelser og modellering gav ikke tilstrækkelige resultater, så mobilitetsdata fra 3 blev indsamlet til valideringsformål. Projektet startede tilbage i juli 2018 og Femern har suppleret med nye datasæt fra os løbene.

 • Will & Agency står for en ny tilgang til bedre at forstå, og påvirke, menneskelig adfærd gennem data og indsigter. Deres metode tager bl.a. udgangspunkt i mobilitetsdata, AI analyser, kvalitative antropologiske teknikker og mobil etnografi, som samlet set skaber et bedre beslutningsgrundlag ved at give et overblik over markeder og meninger, samt dyb indsigt i motivation og adfærd.

Få indsigt i rejsemønstre med Matrix

Sammen med vores partner Teralytics, giver vi mulighed for øjeblikkeligt at
se, hvordan folk rejser på tværs af områder, og forstå, hvordan dette kan ændre
sig i løbet af dagen, hverdage til weekender, sæson til sæson, år efter år.

Bedre rejser for alle
Prioriter infrastrukturopgraderinger og forbedre trafikstrømmene ved at forstå,
hvor folk rejser til og fra.

Imødekom efterspørgslen
Optimér planlægningen og implementer services, når og hvor der er mest
behov for det.

Udforsk markedspotentialet
Juster priser og bliv mere konkurrencedygtig ved at forstå, hvor folk ønsker at
rejse hen.

Kontakt os for at høre mere