Når Mobilitetsdata, Antropologi og AI kombineres for at forstå pendleradfærd

”Under Covid-19 pandemien oplevede vi et skifte i mobiliteten som havde en direkte og negativ effekt for den kollektive
transportsektor. Vi fik til opgave at hjælpe DSB med at forstå ændringerne i pendleradfærd. Ved at kombinere Mobilitetsdata fra 3insights fik vi identificeret de geografiske indsatsområder og kunne fokusere vores antropologiske model på netop disse områder. Det sparede os for en masse tid og ressourcer og vigtigst af alt, så hjalp det DSB til bedre håndtering problematikken, samt målrette indsatser der hvor problemet var størst.”

Jesper Thomsen, Partner og Co-founder.

Will & Agency står for en ny tilgang til bedre at forstå, og påvirke, menneskelig adfærd gennem data og indsigter. Deres metode tager bl.a. udgangspunkt i AI analyser, kvalitative antropologiske teknikker og mobil etnografi, som samlet set skaber et bedre beslutningsgrundlag ved at give et overblik over markeder og meninger, samt dyb indsigt i motivation og adfærd.”Under Covid-19 pandemien oplevede vi et skifte i mobiliteten som havde en direkte og negativ effekt for den kollektive transportsektor. Vi fik til opgave at hjælpe DSB med at forstå ændringerne i pendleradfærd. Ved at kombinere Mobilitetsdata fra 3insights fik vi identificeret de geografiske indsatsområder og kunne fokusere vores antropologiske model på netop disse områder. Det sparede os for en masse tid og ressourcer og vigtigst af alt, så hjalp det DSB til bedre håndtering problematikken, samt målrette indsatser der hvor problemet var størst". JesperThomsen, Partner og Co-founder.

  • Vores mobilitetsindsigter hjælper DSB med at forstå rejsevaner og sætter blandt andet virksomheden i stand til at optimere ruteplanlægning og service til gavn for de cirka 500.000 passagerer, der dagligt bruger DSB.

  • I initiativet ’Vestkysten viser vej’ har 3 leveret et skræddersyet turisme-dashboard, som skal give indblik i de besøgendes adfærd på den jyske vestkyst. Disse indsigter, i besøgendes adfærd, gør det muligt for Realdania at evaluere sine indsatser i den filantropiske afdeling.

  • Leverancen til Femern A/S er blevet til for bedre at forstå den internationale trafik over Storebæltsbroen. Manuelle undersøgelser og modellering opnåede ikke tilstrækkelige resultater, så mobilitetsdata fra 3insights blev erhvervet til valideringsformål.

  • VisitDenmark og 3insights
    er gået sammen om at skabe et innovativt dashboard, der skal give bedre og helt nye indsigter om hvordan danske og udenlandske turister bevæger sig rundt på tværs af Danmark.

Kontakt os for at høre mere