Når Mobilitetsdata, Antropologi og AI kombineres for at forstå pendleradfærd

”Under Covid-19 pandemien oplevede vi et skifte i mobiliteten som havde en direkte og negativ effekt for den kollektive
transportsektor. Vi fik til opgave at hjælpe DSB med at forstå ændringerne i pendleradfærd. Ved at kombinere Mobilitetsdata fra 3insights fik vi identificeret de geografiske indsatsområder og kunne fokusere vores antropologiske model på netop disse områder. Det sparede os for en masse tid og ressourcer og vigtigst af alt, så hjalp det DSB til bedre håndtering problematikken, samt målrette indsatser der hvor problemet var størst.”

Jesper Thomsen, Partner og Co-founder.

Will & Agency står for en ny tilgang til bedre at forstå, og påvirke, menneskelig adfærd gennem data og indsigter. Deres metode tager bl.a. udgangspunkt i AI analyser, kvalitative antropologiske teknikker og mobil etnografi, som samlet set skaber et bedre beslutningsgrundlag ved at give et overblik over markeder og meninger, samt dyb indsigt i motivation og adfærd.”Under Covid-19 pandemien oplevede vi et skifte i mobiliteten som havde en direkte og negativ effekt for den kollektive transportsektor. Vi fik til opgave at hjælpe DSB med at forstå ændringerne i pendleradfærd. Ved at kombinere Mobilitetsdata fra 3insights fik vi identificeret de geografiske indsatsområder og kunne fokusere vores antropologiske model på netop disse områder. Det sparede os for en masse tid og ressourcer og vigtigst af alt, så hjalp det DSB til bedre håndtering problematikken, samt målrette indsatser der hvor problemet var størst". JesperThomsen, Partner og Co-founder.

Living by Alfa

Living by Alfa ville gerne vide mere om den demografiske sammensætning af nærområdet i og omkring Rødovre Centrum inden de udviklede IrmaByen.Ved at benytte Pinpoint kunne de få demografiske data på et specifikt afgrænset område i og omkring Irma Byen, for bedst muligt at kunne tiltrække nye lejere.

H.C. Andersen Festivals

"H.C. Andersen Festivals og Odense Blomsterfestival ligger i hjertet af Odense og løber af stablen hvert år i august. Efter festivalerne i 2022 ønskede vi at afprøve en ny metode for gæsteoptælling, for på den måde at styrke både validitet og reliabilitet af undersøgelsen. Med det udgangspunkt rakte vi ud til 3insight for at bede dem om hjælp. Da festivalerne er store by-festivaler som foregår i det åbne byrum er gæsteoptælling en særlig udfordring. Vi er glade for, at vi I tæt samarbejde med 3Insight nu har fundet en ny metode, som i fremtiden vil kunne udføres meget hurtigere og med væsentlig større nøjagtighed end det tidligere har været muligt."

Rikke From Larsen, H.C. Andersen Festivals

  • I initiativet ’Vestkysten viser vej’ har 3 leveret et skræddersyet turisme-dashboard, som skal give indblik i de besøgendes adfærd på den jyske vestkyst. Disse indsigter, i besøgendes adfærd, gør det muligt for Realdania at evaluere sine indsatser i den filantropiske afdeling.

  • Leverancen til Femern A/S er blevet til for bedre at forstå den internationale trafik over Storebæltsbroen. Manuelle undersøgelser og modellering opnåede ikke tilstrækkelige resultater, så mobilitetsdata fra 3insights blev erhvervet til valideringsformål.

Kontakt os for at høre mere