• Et innovativt og digitalt værktøj

  Pinpoint er tiltænkt virksomheder og organisation der ønsker et
  overblik over hvem der har besøgt et givent arrangement. Det kan være alt fra festivaler, koncerter, sportsbegivenheder og andre større kulturarrangementer.
  Den underliggende data er baseret på anonymiseret mobilitetsdata fra 3's netværk, hvilket betyder, at man får indsigter der er baseret på ca. 18% af befolkningen og gjort repræsentative ved stratificeret ekstrapolering.

 • Udsnit af features fra Pinpoint rapport:

  - Antal unikke besøgende

  - Besøgstyper

  - Antal besøg per time

  - Opholdslængde

  - Genbesøg
  - Oplandsanalyse
  - Køn og alderssegmenter

  - Nationalitet

 • Festivaler & Koncerter

  Få kendskab til hvor mange der kom til festivalen, hvor de besøgende kom fra og hvordan den demografiske sammensætningen er. Med Pinpoint klæder vi jer bedre til fremtidens festivaler og koncerter.

 • Internationale besøg

  Med en Pinpoint rapport får man indsigt i hvor mange udenlandske besøgende der gæster et givent område, samt hvor lang tid de bliver hængende.

 • Sport Events

  Hvert år arrangeres en lang række sport events der tiltrækker en masse mennesker. Men hvor mange kommer egentlig og hvor kommer de fra? Få svaret med mobilitetsdata fra Pinpoint.

Aldrig mere manuelle tællinger

Med en mobilitetsrapport fra Pinpoint kan I fremover droppe de manuelle og ressourcekrævende dataindsamlingsmetoder.

Med priser der starter fra 5.950 kr og en rapport der bestilles på 2 minutter, har det aldrig været nemmere at evaluere events.

Bestil rapport
 • Oplandsanalyse

  Få et repræsentativt og detaljeret indblik i hvor de besøgende kommer fra. Vores oplandsanalyse giver svaret på hvilket postnummer de besøgende kommer fra og hvor lang tid de opholder sig. Derudover får man indblik i køn- og aldersfordelingen fra det pågældende postnummer.

 • Besøgstyper

  Med afsæt i specifikke datamønstre, kan vi udlede 7 forskellige besøgstype-profiler. Vi kan bl.a. se hvor mange af de besøgende der bor eller arbejde i området, hvor mange der har et kort visit, langt visit eller overnatter i det definerede område. Vi kan også identificere de besøg som blot er i transit i området. Ved at kende fordelingen af besøgstyperne, har man bedre mulighed for at beregne effekterne af eventet.

 • Internationale besøgende

  Som noget helt unikt, kan vi estimere hvor mange udenlandske besøgende, der har besøgt et område. Indsigterne er gjort repræsentative og opgjort på nationalitet. Det er også muligt, at se hvor lang tid de internationale besøgende opholder sig i et givent område.

Hvordan bestiller man?

For at bestille en rapport vælger I blot:

1. Det område du vil analysere
Det gøres ved at tegne en polygon på kortet i bestillingsformularen. Derefter giver du rapporten et navn.

2. Vælg periode for rapporten
Rapporten kan være fra 1 dag og helt op til 7 dage. Har man valgt flere dage i sin rapport, er det muligt at se data per dag og et samlet gennemsnit.


3. Vælg en baseline periode
Der skal vælges en baseline periode, således at der kan etableres et normalbillede af besøgende til området. Baselineperioden kan bruges til at sammenligne jeres begivenhed med en anden begivenhed, den samme begivenhed sidste år eller med en gennemsnitlig dag uden begivenheder.

4. Betal for rapporten
Rapporten betales ved at følge check-out formularen og rapporten leveres 2 timer efter at betalingen er gennemført. Rapport gøres tilgængelig under "Min side" og kan downloades i et infografisk rapport eller som csv. fil.

Gå til bestilling her

FAQ

Hvad er Pinpoint?

Pinpoint er et sofistikeret alternativ til traditionelle dataindsamlingsmetoder. Applikationen giver brugeren mulighed for at vælge et geografisk område, vælge en tidsperiode og en baseline for at forstå antallet af mennesker, der besøger området.

Hvad er minimum/maksimum tidsramme for en rapport?

Det tilgængelige tidsinterval for en rapport er 1-7 dage. Ønsker du en rapport for et længere tidsrum, bedes du kontakte os på 3insights@3.dk for en tilpasset rapport.

Hvad er minimums-/maksimumsarealstørrelsen for en rapport?

Der er intet minimum/maksimum areal. Vær opmærksom på, at et for lille område vil begrænse de data, der indgår i analysen, og grundet netværkssystemets beskaffenhed
anbefaler vi at tilføje 200 - 500m omkring dit arrangementsområde for den bedste repræsentation.

Kan jeg få en rapport for tidligere begivenheder?

Ja, i Pinpoint har vi historisk data tilbage til februar 2020.

Kan jeg tilføje mine egne data til Pinpoint?

Det er ikke muligt at importere andre datakilder til Pinpoint, men dataene fra Pinpoint kan eksporteres til en CSV-fil og importeres til andre datamoduler.

Kan du opdage udenlandske besøgende

Ja, Pinpoint giver indsigt i internationale besøgende fra lande som: Østrig, Frankrig,
Tyskland, Irland, Italien, Holland, Polen, Spanien, Sverige, Storbritannien og
USA + mange flere.

Er det muligt at sende e-mails eller beskeder til besøgende i området?

Nej. Pinpoint tilbyder ikke måder at kontakte eller identificere besøgende, der har været i området. Al data er anonymiseret og diskretioneret.

Kontakt os for at høre mere