Teleselskabet 3 leverer tilskuerdata til Grand Départ-evaluering

Teleselskabet 3 leverer tilskuerdata til Grand Départ-evaluering

Den danske sommer 2022 var præget af den historiske Grand Départ, der for første gang nogensinde satte skub i hjulene på verdens største cykelløb på dansk jord. Fredag udkom så den officielle evaluering på arrangementet. Her har 3insights spillet en helt afgørende rolle i evalueringen, da 3 samarbejdede med Grand Départ om at levere tilskuertal til rapporten.

Den store udfordring i forhold til netop denne evaluering har været, at Grand Départ var et åbent arrangement, hvor tilskuerne ikke skulle have billet for at deltage. Ved denne type af arrangementer har det historisk været svært at finde ud af, hvor mange der præcist har deltaget. Derfor har standardpraksis været, at man beror på skøn, der kan være mere eller mindre præcise.

Netop denne udfordring har 3insights, som er en forretningsenhed i 3, løst. Det har 3insights kunnet gøre, fordi man har indsamlet anonymiserede mobilitetsdata fra de mastepositioner, der befinder sig i de områder, hvor løbet er foregået.

”Med mobilitetsdata kan vi få indsigt i, hvor mange der har været til stede under et stort arrangement som Grand Départ. Det giver mulighed for eksempelvis at lave analyser af tilgangen til og fra eventet, at se på hvor længe tilskuerne har opholdt sig i løbsområdet, eller hvor trafikbelastningen har været størst,” siger Head of 3Insights Jeppe Waidtsløw og forsætter:

”Der har været meget debat om, hvordan man kunne påvise effekten af Grand Départ, så vi er meget glade for, at man har valgt 3insights og vores metode, så vi kan blive klogere på indvirkningen af så stort et event som Grand Départ.”

1,6 mio. tilskuere var samlet til Grand Départ. Tallet inkluderer besøgende, pendlere og indbyggere, der befandt sig i start- og målområdet og langs ruten. Det er mere end 600.000 flere tilskuere end det forventedes ville deltage. Dermed har 3Insights muliggjort en påvisning af, at eventet helt håndgribeligt har vist sig at have en lang større tiltrækningskraft end først antaget.

Også internationalt har Grand Départ tiltrukket sig en masse opmærksomhed, kan man læse af 3Insights’s tal. De udenlandske tilskuere har fyldt godt op i alle løbets etaper, og kommer hovedsageligt fra Sverige, Tyskland, Storbritannien og Frankrig. Således udgjordes eksempelvis hele 21% af deltagerne i den københavnske etape af udenlandske tilskuere, og der er også flot udenlandsk deltagelse at spore i de andre løbsbyer.

Det fremgår også af dataen, at en stor del af de deltagende kommer fra områder rundt om værtsbyerne

”Vi kan klart se, at Grand Départ har været et tilløbsstykke. Deltagerne er ikke kun kommet fra værtsbyerne men er gerne kørt langt for at få en sjælden oplevelse. I alle etaperne har der også været stor interesse fra udlandet i form af et flot antal udenlandske besøgende, så det er dejligt at kunne læse af tallene, at der har været stor bevågenhed på Grand Départ,” afslutter Jeppe Waidtsløw.

Tilbage til blog